DEKOR

& BILDEKOR

När du vänder dig till oss får du förslag på dekor som fungerar för dig och dina behov. Vi sköter hela processen, från idéskiss och utformning till produktion och montage/applicering. Målet är att dekoren ska vara tydlig, hållbar och i vissa fall synas i mörker samt vara lätt att ta bort.

TIDIGARE

REFERENSOBJEKT

Wiccon bildekor av Make a brand

Oerhört kul att få applicera unik bildekor till Wiccon.

Delumo har fått hjälp med dekor av Bil och Skyltfönster

Maxcon har fått hjälp med bildekor

Chrome delete av Make a brand

Att utföra Chrome Delete på en Tesla gav en cool effekt.

Garageportexpertens bilar helfolierade

Vi har hjälpt Jobmeal med bildekoren